Dit artikel is ook beschikbaar in:
Dit artikel is vertaald met behulp van machinevertaling. Hierin zijn mogelijk foutieve of vreemde vertalingen aanwezig. Vooralsnog denken we dat het waardevol is om dit hulpartikel in jouw moedertaal te kunnen lezen. Laat ons onderaan het artikel weten of het artikel nuttig was en of je nog andere feedback voor ons hebt.

Lees hier meer over ons disaster recovery en Business Continuity Plan.

1. ZAKELIJKE FUNCTIE HERSTEL PRIORITEITEN
Rampenbestrijdingsteams gebruiken deze strategie om essentiële bedrijfsactiviteiten op een alternatieve locatie te herstellen. Het informatiesysteem en de IT-teams herstellen de IT-functies op basis van kritische bedrijfsfuncties.

Saas-infrastructuur op AWS:
Scheduler instantie - deze dienst wordt gebruikt om nieuwe webservers en RDS instanties te leveren
2. Webservers
3. RDS

Ontwikkeling infrastructuur op AWS:
Ontwikkel omgeving
3. Testomgeving
4. Staging omgeving

Nieuwe kantoorlocatie

2. VERPLAATSINGSSTRATEGIE
Zorg er eerst voor dat we niet kunnen herstellen in de AWS-regio Frankfurt.
Als Frankfurt niet werkt, starten we de service in AWS Regio Parijs op.

3. ALTERNATIEVE BEDRIJFSSITE
Een organisatie maakt gebruik van de alternatieve bedrijfslocatie en verhuisstrategie in geval van een calamiteit of verstoring die de voortzetting van de bedrijfsprocessen op de oorspronkelijke bedrijfslocatie belemmert. Deze strategie moet zowel korte als lange termijn relocation sites omvatten in het geval van beide soorten verstoringen.

Korte termijn

In het geval dat het kantoor niet beschikbaar is door een calamiteit of verstoring kan iedereen vanuit huis werken met de ontwikkel-, test- en stagingomgevingen in de cloud.

Neem contact op met een makelaar voor een tijdelijke locatie.

Lange termijn

Zoek een nieuwe permanente locatie.

4. HERBEVESTIGINGSPLAN

5. HERSTELFASEN
Dit zijn de activiteiten die het meest nodig zijn om het bedrijf voort te zetten, en het herstelplan moet zich richten op deze essentiële bedrijfsfuncties. Het herstelplan moet als volgt te werk gaan:

A. RAMPSCENARIO
Het bedrijf verklaart een ramp en neemt de beslissing om de rest van het herstelplan te activeren.

B. PLANACTIVERING
In deze fase zet het bedrijf het bedrijfscontinuïteitsplan in werking. Deze fase gaat door tot het bedrijf het alternatieve bedrijfsterrein beveiligt en de bedrijfsvoering verplaatst.

C. ALTERNATIEVE WERKING VAN DE SITE
Deze fase gaat door tot het bedrijf de primaire faciliteit kan herstellen.

D. OVERGANG NAAR PRIMAIRE SITE
Deze fase gaat door totdat het bedrijf de bedrijfsactiviteiten weer op de juiste wijze kan verplaatsen naar de oorspronkelijke locatie.

6. RECORDS BACKUP
Alle software records hebben een backup bij AWS by Amazon.
Alle bedrijfsrecords hebben een backup bij een Nederlandse backupdienst van KPN

7. RESTAURATIEPLAN
Disaster recovery/It teams onderhouden, controleren en controleren periodiek alle gegevens die van vitaal belang zijn voor de voortzetting van de bedrijfsvoering en die beïnvloed zouden worden door verstoringen of rampen in faciliteiten. De teams maken periodiek een back-up van de meest kritieke bestanden en slaan deze op op een externe locatie op.

2. Neem contact op met de verzekering om de calamiteitenclausule mogelijk te maken.
2. Breng ICT United (it-dienstverlener) in contact met de verzekeringsmaatschappij om alle hardware te vervangen.
3. Laat ICT united alle nieuwe laptops, NAS en windows server leveren.
Back-ups en afbeeldingen herstellen

8. HERZIENINGSPloegen
Het bedrijf stelt herstelteams samen en verdeelt de deelnemers in passende groepen op basis van functie en titel. De organisatie wijst voor elk team een teamleider aan. Ze wijst een specifieke rol of taak toe aan elk overblijvend lid van het team.

A. TEAMROLLEN
Teamleider: Jeroen Guldemond - CEO,
Backup Team Leader: Baan Kelderman - CTO
Teamlid: Office manager, Project Manager, Lead architect, ICT United (IT-dienstverlener), Supportmedewerkers

B. TEAMCONTACTEN
Opgeslagen in de Contactlijstbijlage.

C. TEAMVERANTWOORDELIJKHEDEN
Incident Commandant: Jeroen Guldemond
HR/PR-medewerker: Functie Kelderman
Informatietechnologie: Job Kelderman
Financiën/Admin: Jeroen Guldemond
Juridische/Contacten: Jeroen Guldemond

9. HERSTELPROCEDURES
Het bedrijf geeft details over de specifieke activiteiten of taken die nodig zijn om de normale en kritische bedrijfsvoering te herstellen. Het beschrijft elke strategie door de specifieke set van activiteiten en taken op te sommen die nodig zijn om op de juiste manier te herstellen.

Al het personeel kan vanuit huis werken en het bedrijf blijven runnen.
3. Neem contact op met de verzekering om de calamiteitenclausule mogelijk te maken.
3. Neem contact op met een makelaar om tijdelijke kantoorruimte beschikbaar te stellen.
4. Breng ICT United (it-dienstverlener) in contact met de verzekeringsmaatschappij om alle hardware te vervangen.
Laat ICT united alle nieuwe laptops, NAS en windows server leveren.
7. Back-ups en afbeeldingen herstellen.
8. Bestel alle items op de inventarislijst.
8. Installeer alle meubels en laptops en schermen in een nieuw kantoor.
10. Installeer de koffiemachine.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !