Dit artikel is ook beschikbaar in:
Er zijn vele manieren om feedback te geven aan je deelnemers. De opties staan hieronder vermeld.

Snelle correcte/onjuiste feedback direct na het beantwoorden van een vraag

Het gekozen antwoord kan direct na het antwoord van een deelnemer in groen of rood worden gemarkeerd om aan te geven of het juist of onjuist is. Als het antwoord niet juist is, wordt het juiste antwoord ook in het groen weergegeven.De juiste/onjuiste feedbackkleur wordt ook onderaan de pagina weergegeven.

Hoe stel je dit in

Om dit in te stellen ga je naar Gedrag. Op deze pagina vind je een dropdown optie genaamd Examentype. Selecteer de optie Deelnemer kan het juiste antwoord zien na het beantwoorden van een vraag.Houd er rekening mee dat deze feedback bedoeld is als een snelle bevestiging van het juiste antwoord.

Als je wilt dat je deelnemers meer tijd hebben om de feedback te laten bezinken, kun je daarvoor misschien de volgende optie gebruiken.

Feedback geven direct nadat een vraag is beantwoord

Je kunt ervoor kiezen om direct na het beantwoorden van een vraag een uitlegtekst en -afbeelding te laten zien. De uitleg wordt op het volgende scherm getoond nadat een deelnemer zijn antwoord heeft gekozen.

Hoe voeg je een algemene feedback toe voor je vraag

Wanneer je een nieuwe vraag voor je examen maakt (in Vragen), vind je na de vraag de mogelijkheid om feedbackelementen toe te voegen:Je kunt een afbeelding en tekst uploaden.Het instellen van de regels voor het weergeven van de uitleg

Als je eenmaal een uitleg plaatje of tekst hebt toegevoegd, kun je kiezen wanneer je dat wilt laten zien. Deze optie is te vinden op Gedrag, op Toon uitleg direct na het beantwoorden van een vraag.Je kunt kiezen:

Nooit - Dit verbergt de uitleg bij het beantwoorden van vragen. Het zal echter nog steeds worden weergegeven op de Resultaatpagina samen met de vragen en antwoorden, afhankelijk van welke layout je hebt gekozen voor die pagina.
Als de deelnemer verkeerd heeft geantwoord - Als iemand het juiste antwoord heeft gekozen, ziet hij deze uitleg niet en gaat hij verder met de volgende vraag.
Altijd - De uitleg wordt na elke beantwoorde vraag getoond, ongeacht of het antwoord goed of fout was.

Feedback geven op een specifiek antwoord direct na het beantwoorden van een vraag

Het is ook mogelijk om feedback te geven voor elk afzonderlijk antwoord. Dit is een goede manier om relevante feedback te geven op het door hen gekozen antwoord.

Net als bij de feedback voor elke vraag, verschijnt deze feedback direct nadat een vraag is beantwoord.

Hoe voeg je een specifieke uitleg toe voor elk antwoord

Wanneer je een nieuwe vraag voor je examen maakt, vind je onder het vragenveld de mogelijkheid om voor elk antwoord een uitleg toe te voegen:Als je een uitleg voor een bepaald antwoord hebt ingevoerd, wordt deze getoond wanneer iemand dat antwoord heeft gekozen.

Toon feedback voor alle vragen en antwoorden aan het einde van het examen

Je kunt ook alle vragen, de gekozen antwoorden en de juiste antwoorden aan het einde van het examen laten zien op de Resultaatpagina.

Hieronder zie je een vraag waar het gekozen antwoord (C) fout was, het juiste antwoord is D, en er wordt een uitleg getoond met een afbeelding en tekst met URL:Je kunt de instelling om deze informatie weer te geven vinden in de Resultaatpagina sectie genaamd Wat wil je laten zien op de Resultaatpagina? (om deze functie te openen kies je de eerste opmaakoptie voor je resultaatpagina):Je kunt ervoor kiezen om dat te doen:

Verberg vragen & antwoorden - dit zal alle informatie en feedback verbergen op de Resultaatpagina.
Laat alleen de Vragen + Score zien - hier worden de vragen, het aantal gescoorde punten en de uitleg getoond.
Laat de Vragen & Antwoorden zien - dit geeft alle beschikbare informatie, inclusief het gegeven antwoord, en eventuele uitleg (zoals in de schermafbeelding hierboven).

Geen feedback

Het is ook een optie om geen feedback te geven. Je kunt ook hun eindscore voor hen verbergen. Ga naar de Resultaatpagina tab, selecteer de 2e opmaakoptie voor je resultaatpagina en schrijf iets anders in de titel/ondertitel van de resultaatpagina (anders worden de standaardteksten met de score en punten getoond).
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !