Ten artykuł jest również dostępny w:
Możesz tworzyć różne kategorie, do których będą przypisane Twoje Egzaminy, co pozwoli Ci na lepsze zarządzanie i filtrowanie treści nauczania. Działają one jak foldery 📁 dla Twojego Egzaminu

Stwórz kategorię

Aby utworzyć kategorię, przejdź do Dashboard > Exams > Categories > Exam. Kliknij przycisk Add category:Wystarczy wpisać tytuł i kliknąć Zapisz!

Przydziel kategorię do egzaminu

Istnieją dwa sposoby przypisania kategorii do danego egzaminu.

Po pierwsze, na stronie startowej każdego z egzaminów, korzystając z rozwijanego menu w polu Kategoria egzaminacyjna:Jeśli nie chcesz używać kategorii egzaminacyjnych, możesz pozostawić pole Kategoria egzaminacyjna ustawione na domyślną opcję Brak kategorii.

Alternatywnie można przypisać kategorie na stronie Overview. Przejdź do Dashboard > Exams > More options > Categorize. Po prostu dokonaj wyboru w wyskakującym okienku i naciśnij Save:.Manage your categories

Kategorie egzaminu pojawią się na stronach Overview i Archive. Możesz zarządzać i sortować swoje treści edukacyjne za pomocą filtra dla kolumny Kategoria:.Na stronie Categories page możesz wyszukiwać, edytować i usuwać swoje kategorie egzaminacyjne:

Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!