Ten artykuł jest również dostępny w:
Najczęstszym typem pytań do testów jest pytanie wielokrotnego wyboru. Jednakże, możesz spróbować również niektórych innych formatów.

Pytania wielokrotnego wyboru

Najczęstszym typem pytań do testów jest pytanie wielokrotnego wyboru . Format ten zawiera pytanie z kilkoma odpowiedziami do wyboru.
Ten typ pytania może być również używany do tworzenia pytań Prawdziwe lub fałszywe pytania!Free text (esej) questions

Pytanie tekstowe jest pytaniem otwartym, na które można odpowiedzieć czyimiś własnymi słowami. Ze względu na swój charakter, pytanie to nie może być automatycznie oceniane przez system, a następnie będzie musiało być ocenione ręcznie.Checkbox questions

Za pomocą pola wyboru wpisując pytanie użytkownik może wybrać kilka odpowiedzi. Możesz określić maksymalną ilość odpowiedzi, które mogą być wybrane.Drop-down questions

Ten typ pytania zawiera listę odpowiedzi na pytanie w rozwijanym menu .

Skala pytań

Odpowiedzi na pytania w skali są przedstawione poziomo w skali.Pytania obrazowe

Można również wybrać opcję dodaj obrazy do odpowiedzi pytań wielokrotnego wyboru, wybierając opcje małe obrazy, średnie obrazy, oraz duże obrazy:

Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!