Ten artykuł jest również dostępny w:
Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu tłumaczenia maszynowego. Może zawierać błędy lub dziwnie brzmiące tłumaczenia. Mimo to uważamy, że warto go przeczytać w swoim ojczystym języku. Daj nam znać, czy ten artykuł okazał się pomocny, lub przekaż inne uwagi u dołu artykułu.

Dostępnych jest kilka opcji. Sprawdź je i wybierz najlepszą dla siebie Egzamin.

Zdobywanie punktów za pytanie Egzamin z wieloma poprawnymi odpowiedziami

Kiedy wybierzesz kilka odpowiedzi jako prawidłowe w pytaniu wielokrotnego wyboru, na dole strony pojawi się dodatkowe ustawienieOpcje

Wszystko albo nic
Daje maksimum punktów tylko wtedy, gdy wszystkie poprawne odpowiedzi są zaznaczone, a wszystkie niepoprawne odznaczone.

punkty = maksimum punktów

W przeciwnym razie, nie są przyznawane żadne punkty

points = 0
Brak kar
Przyznaje punkty za każdą zaznaczoną poprawną odpowiedź i nie odejmuje punktów za zaznaczone błędne odpowiedzi lub odznaczone poprawne odpowiedzi.

punkty = (max punktów /liczba poprawnych odpowiedzi) × zaznaczone poprawne odpowiedzi
Strict
Daje punkty za każdą zaznaczoną poprawną odpowiedź i odejmuje punkty za każdą zaznaczoną niepoprawną odpowiedź oraz za odrzuconą poprawną odpowiedź.

punkty = (maksymalna liczba punktów / liczba poprawnych odpowiedzi) × (zaznaczone poprawne odpowiedzi - zaznaczone niepoprawne odpowiedzi - odznaczone poprawne odpowiedzi)
Comprehensive
Przyznaje punkty za każdą poprawną odpowiedź zaznaczoną i każdą niepoprawną odpowiedź odznaczoną oraz odejmuje punkty za każdą niepoprawną odpowiedź zaznaczoną i każdą poprawną odpowiedź odznaczoną.

punkty = (maksymalna liczba punktów / liczba odpowiedzi) × (zaznaczone prawidłowe odpowiedzi + odznaczone nieprawidłowe odpowiedzi - zaznaczone nieprawidłowe odpowiedzi - odznaczone prawidłowe odpowiedzi)
Kara za zgadywanie
Przyznaje punkty za każdą poprawną wybraną odpowiedź i odejmuje punkty za każdą niepoprawną wybraną odpowiedź.

punkty = (maksymalna liczba punktów / liczba poprawnych odpowiedzi) × (zaznaczone poprawne odpowiedzi - zaznaczone niepoprawne odpowiedzi)

 Podsumowanie i porównanie opcji punktowania

Minimalna liczba punktów dla każdego pytania jest zawsze równa zero. Nie ma ujemnej liczby punktów za pytanie.

Przykłady
Przykład 1

Pytanie ma [prawidłowe A, prawidłowe B, prawidłowe C, nieprawidłowe D]
Maksymalna liczba punktów = 3
Liczba odpowiedzi = 4
Liczba poprawnych odpowiedzi = 3Uczestnik wybiera [prawidłowe A, prawidłowe B, prawidłowe C]

Liczba punktów za wszystkie pięć wariantów punktowania jest następująca:

Wszystko albo nic: punkty = 3
Bez kar: punkty = (max punktów 3 /liczba poprawnych odpowiedzi 3 ) × wybrane poprawne odpowiedzi 3 = 3
Ścisłe: punkty = (max punktów 3 /liczba poprawnych odpowiedzi 3) × (poprawne zaznaczone odpowiedzi 3 - niepoprawne zaznaczone odpowiedzi 0 - poprawne odznaczone odpowiedzi 0) = 3
Kompleksowy: punkty = (maks. 3 / liczba odpowiedzi 4) × (poprawne odpowiedzi zaznaczone 3 + niepoprawne odpowiedzi zaznaczone 1 - niepoprawne odpowiedzi zaznaczone 0 - poprawne odpowiedzi zaznaczone 0) = 3
Kara za zgadywanie: punkty = (max punktów 3 / liczba poprawnych odpowiedzi 3) × (poprawne odpowiedzi zaznaczone 3 - niepoprawne odpowiedzi zaznaczone 0) = 3

Przykład 2:

Pytanie ma [prawidłowe A, prawidłowe B, nieprawidłowe C]
Maksymalna liczba punktów = 1
Liczba odpowiedzi = 3
Liczba poprawnych odpowiedzi = 2Uczestnik wybiera [prawidłowe A, nieprawidłowe C]

Liczba punktów za wszystkie pięć wariantów punktowania jest następująca:

Wszystko albo nic: punkty = 0
Brak kar: punkty = (max punktów 1 /liczba poprawnych odpowiedzi 2) × zaznaczone poprawne odpowiedzi 1 = 0.5
Ścisłe: punkty = (max. punkty 1/liczba poprawnych odpowiedzi 2) × (poprawne zaznaczone odpowiedzi 1 - niepoprawne zaznaczone odpowiedzi 1 - poprawne odznaczone odpowiedzi 1) = 0
Kompleksowy: punkty = (maksymalna liczba punktów 1/liczba odpowiedzi 3) × (poprawne odpowiedzi zaznaczone 1 + niepoprawne odpowiedzi zaznaczone 0 - niepoprawne odpowiedzi zaznaczone 1 - poprawne odpowiedzi zaznaczone 1) = 0 0
Kara za zgadywanie: punkty = (max punktów 1/liczba prawidłowych odpowiedzi 2) × (prawidłowe odpowiedzi zaznaczone 1 - nieprawidłowe odpowiedzi zaznaczone 1) = 0
Przykład 3:

Pytanie ma [prawidłowe A, prawidłowe B, nieprawidłowe C, nieprawidłowe D, nieprawidłowe E]
Maksymalna liczba punktów = 2
Liczba odpowiedzi = 5
Liczba poprawnych odpowiedzi = 2Uczestnik wybiera [prawidłowe A, prawidłowe B, nieprawidłowe E]

Liczba punktów za wszystkie pięć wariantów punktowania jest następująca:

Wszystko albo nic: punkty = 0
Brak kar: punkty = (max punktów 2 /liczba poprawnych odpowiedzi 2) × wybrane poprawne odpowiedzi 2 = 2
Ścisłe: punkty = (max punktów 2/liczba poprawnych odpowiedzi 2) × (poprawne zaznaczone odpowiedzi 2 - niepoprawne zaznaczone odpowiedzi 1 - poprawne odznaczone odpowiedzi 0) = 1
Kompleksowy punkty = (maks. liczba punktów 2/liczba odpowiedzi 5) × (zaznaczone prawidłowe odpowiedzi 2 + zaznaczone nieprawidłowe odpowiedzi 2 - zaznaczone nieprawidłowe odpowiedzi 1 - zaznaczone prawidłowe odpowiedzi 0) = 1.2
Kara za zgadywanie: punkty = (max punktów 2/liczba poprawnych odpowiedzi 2) × (poprawne zaznaczone odpowiedzi 2 - niepoprawne zaznaczone odpowiedzi 1) = 1
Przykład 4:

Pytanie ma [prawidłowe A, prawidłowe B, prawidłowe C, nieprawidłowe D]
Maksymalna liczba punktów = 4
Liczba odpowiedzi = 4
Liczba poprawnych odpowiedzi = 3Uczestnik wybiera [prawidłowe A, prawidłowe B]

Liczba punktów za wszystkie pięć wariantów punktowania jest następująca:

Wszystko albo nic: punkty = 0
Brak kar: punkty = (max punktów 4 /liczba poprawnych odpowiedzi 3) × wybrane poprawne odpowiedzi 2 = 2.67
Ścisłe: punkty = (max. punkty 4/liczba poprawnych odpowiedzi 3) × (poprawne zaznaczone odpowiedzi 2 - niepoprawne zaznaczone odpowiedzi 0 - poprawne zaznaczone odpowiedzi 1) = 1.33
Kompleksowy: punkty = (maks. 4 punkty/liczba odpowiedzi 4) × (poprawne odpowiedzi zaznaczone 2 + niepoprawne odpowiedzi zaznaczone 1 - niepoprawne odpowiedzi zaznaczone 0 - poprawne odpowiedzi zaznaczone 1) = 2
Kara za zgadywanie: punkty = (max. punkty 4/liczba prawidłowych odpowiedzi 3) × (prawidłowe odpowiedzi zaznaczone 2 - nieprawidłowe odpowiedzi zaznaczone 0) = 2.67
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!