Ten artykuł jest również dostępny w:
Możliwe jest importowanie pytań i kategoryzowanie ich za jednym zamachem!

Importowanie pytań

Jeśli masz listę pytań, które chciałbyś za jednym razem dodać do swojego egzaminu, możesz je zaimportować w pliku csv. Jak to zrobić, opisano w tym artykule.

Teraz możliwe jest również oznaczanie (kategoryzowanie) pytań w tym samym strumieniu. Pozwólcie, że pokażę wam jak to działa:

Kolumny kategorii w pliku przywozowym

W strukturze pliku importu można dodać kategorie w dodatkowej kolumnie na końcu wiersza zapytania.

W zależności od ilości kategorii, do których chciałbyś, aby pytanie zostało zaliczone, potrzebujesz osobnej kolumny dla każdej z tych kategorii. Tak więc w każdej komórce znajduje się jedna nazwa kategorii.

W górnym wierszu należy wpisać "category_1", "category_2", "category_3", .... "category_x".Po zaimportowaniu Pytania do Egzaminu, system "oznaczy" Pytania nazwami użytymi w pliku.

Lista kategorii

Jeśli dana kategoria jest używana po raz pierwszy, zostanie również dodana do listy kategorii w Twoim Dashboardzie.

Listę kategorii można znaleźć w menu Egzamin po lewej stronie:To jest to! Whoop Whoop, taki oszczędzający czas! 😎
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!