Ten artykuł jest również dostępny w:
W tym artykule opisujemy różne role, jakie może pełnić administrator w Easy LMS.

Easy LMS pozwala na trzy różne role administratora:1. A Globalny administrator

A Globalny administrator posiada wszystkie uprawnienia na koncie Easy LMS. Z wielką siłą przychodzi wielka odpowiedzialność!Osoba, która jako pierwsza zarejestrowała konto, właściciel konta, będzie administratorem globalnym i nie może być usunięta lub edytowana.

Posiadacz konta może dodać dodatkowych administratorów.

Jeśli doda się dodatkowego globalnego administratora, będzie miał on również dostęp do wszystkiego, w tym do możliwości zarządzania innymi administratorami. Jednakże, w odróżnieniu od posiadacza konta, dodatkowy Globalny administrator może być usunięty i edytowany.

2. Akademia

Dostęp do Akademii ma tylko administrator Akademii . Ten typ administratora ma dostęp do wszystkiego w ramach Akademii, w tym do . Grupy, Uczestnicy, Wyniki i Stylizacja..2.1 Kiedy ta rola administratora jest przydatna?

Jeśli świadczysz usługi edukacyjne dla klientów, a ty tworzysz treści edukacyjne.
Jeśli zamierzasz zarządzać kontem Easy LMS dla swoich klientów jako globalny administrator, a Twoi klienci powinni być w stanie zarządzać uczestnikami i wynikami.
Jeśli nie chcesz, aby twoi klienci mieli możliwość edycji dowolnej treści.

3. Grupy Akademii

Grupy administracyjne Akademii mogą być utworzone na dwa różne sposoby. Możesz dodać jednego, który ma dostęp do wszystkich grup w Akademii lub dodać administratora, który ma dostęp do określonych grup w Akademii.3.1 Wszystkie grupy

Jako administrator grup Akademii (Wszystkie grupy), masz dostęp do wszystkich utworzonych grup w Akademii. Ten typ administratora może zarządzać uczestnikami, treścią nauczania oraz przeglądać wyniki wszystkich grup w Akademii.

Ten administrator może również tworzyć nowe grupy.3.2 Kiedy ta rola administratora jest przydatna?

Jeśli chcesz oddzielić Akademię i zarządzanie treścią od zarządzania uczestnikami.

Przykład: Kierownik ds. kształcenia ustawia wszystkie treści nauczania; IT ustawia Akademię, a HR wie, kto potrzebuje jakiego szkolenia. W tym przykładzie, HR może być administratorem grupy Akademia (Wszystkie grupy).

3.3 Określone grupy

Dodając Academy groups admin (Specific groups), możesz ograniczyć dostęp administratora do jednej lub więcej grup. Ten typ administratora może mieć dostęp tylko do tych grup, które zostały mu przypisane. Jako administrator globalny, możesz ograniczyć dostęp tego administratora na trzy różne sposoby:

Pozwól temu typowi administratora zarządzać uczestnikami
Pozwól temu typowi administratora zarządzać treścią nauczania
Pozwól temu typowi administratora na przeglądanie wyników

Ten typ administratora nie może tworzyć nowych grup.

3.4 Kiedy ta rola administratora jest przydatna?

Jeśli chcesz mieć możliwość ograniczenia uprawnień administratora w Akademii
Jeśli chcesz pozwolić administratorowi na zarządzanie tylko określonymi grupami Akademii

Przykład: Jeśli jesteś częścią organizacji franczyzowej lub organizacji z różnymi działami, możesz dodać kierowników sklepów i szefów działów jako administratora grupy Akademii (poszczególnych grup). Możesz stworzyć grupę dla każdego sklepu, działu lub franczyzy i przypisać jednego lub więcej administratorów do każdej grupy.

|Administratorzy Akademii, oraz obydwa typy adminów grupy Akademii, nie mogą edytować żadnych treści.

4. Ograniczony dostęp

Jeśli administrator spróbuje wylądować na stronie, do której nie ma dostępu (tzn. na globalnej tablicy rozdzielczej przedstawionej na pierwszym obrazku), zostanie pozbawiony dostępu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!