Ten artykuł jest również dostępny w:
Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu tłumaczenia maszynowego. Może zawierać błędy lub dziwnie brzmiące tłumaczenia. Mimo to uważamy, że warto go przeczytać w swoim ojczystym języku. Daj nam znać, czy ten artykuł okazał się pomocny, lub przekaż inne uwagi u dołu artykułu.

Do Easy LMS można dodać wielu administratorów i nadać im różne uprawnienia. W tym artykule wyjaśnimy różne typy administratorów i ich uprawnienia, w jaki sposób mogą być użyteczne dla użytkownika oraz jak dodać więcej administratorów do swojego konta.

Posiadanie wielu administratorów z różnymi uprawnieniami jest niezbędne, zwłaszcza w przypadku zgodności z GDPR, z punktu widzenia bezpieczeństwa i prywatności. Mając wielu administratorów, każdy z nich ma własne dane uwierzytelniające do logowania. Jest to bezpieczne i łatwe do zarządzania.

Jakie są różne typy administratorów?
Jakie są różne uprawnienia, które mogę przypisać administratorom kont?
Jak mogę kupić więcej miejsc dla administratorów?
Jakie są różne typy administratorów?

Easy LMS posiada dwa rodzaje administratorów
Właściciel konta

Właściciel konta to osoba, która jako pierwsza utworzyła i zakupiła konto oraz jest odpowiedzialna za rozliczenia. Jest to jedyny administrator, który może usunąć konto. Jest to również administrator globalny, który może zarządzać wszystkimi uczestnikami, zawartością i administratorami na całym koncie

Nie można usunąć miejsca właściciela konta, ale można przenieść jego własność
Administrator konta

Administratorzy kont pełnią różne role w zależności od nadanych im uprawnień. Uprawnienia administratora mają zastosowanie na poziomie konta. Nie można zmienić roli administratora konta na stronie Kurs, Egzamin, Ocena, lub Quiz. Administratorzy konta mogą mieć dostęp warstwowy w zakładce Akademia. Opiszemy to bardziej szczegółowo poniżej.

Administratorzy kont zużywają miejsca dla administratorów i mogą być usuwani, zmieniani i edytowani w zależności od potrzeb
Jakie są różne uprawnienia, które mogę przypisać administratorom kont?
Administrator globalny

Administrator globalny może zarządzać wszystkimi ustawieniami oraz tworzyć, edytować i usuwać materiały edukacyjne. Jest to jedyny typ administratora, który może tworzyć i edytować zawartość

Posiada on wszystkie uprawnienia do konta, co oznacza, że może również zarządzać innymi administratorami konta oraz eksportować dane
Akademia admin

Administrator strony Akademia ma dostęp tylko do strony Akademia i może zarządzać ustawieniami strony Akademia oraz przypisywać istniejące treści edukacyjne w ramach strony Akademia. Nie może tworzyć ani edytować treści

Może:

Tworzyć i usuwać grupy Akademia
Dodawać i usuwać uczestników ze wszystkich grup Akademia
Dodawać i usuwać materiały szkoleniowe ze wszystkich grup Akademia
Przeglądać wyniki dla wszystkich grup Akademia
Zmień wygląd strony Akademia
Zmień ustawienia strony Akademia, takie jak domena niestandardowa

To uprawnienie może być przydatne, gdy świadczysz usługi edukacyjne dla klienta i zarządzasz jego kontem Easy LMS. Możesz być jedyną osobą, która tworzy i edytuje zawartość, ale pozwalasz klientom zarządzać uczestnikami i przeglądać wyniki.
Akademia grupy admin

Wszystkie grupy

Administrator grupy Akademia przypisany do wszystkich grup ma dostęp do wszystkich grup Akademia. Nie mogą oni tworzyć ani edytować zawartości

Mogą:

Tworzyć i usuwać grupy Akademia
Dodawać i usuwać uczestników z wszystkich grup Akademia
Dodawać i usuwać treści nauczania z wszystkich grup Akademia
Przeglądać wyniki we wszystkich grupach Akademia

To uprawnienie jest przydatne, jeśli chcesz oddzielić zarządzanie stroną Akademia i treścią od zarządzania uczestnikami. Na przykład menedżer może przygotować całą zawartość szkoleniową, dział IT może przygotować stronę Akademia, a dział kadr musi zaprosić pracowników do odpowiedniej grupy. W tym przykładzie dział kadr może być administratorem grup Akademia przypisanym do wszystkich grup.

Określone grupy

Administratorzy grup Akademia przypisani do określonych grup mają dostęp tylko do przypisanych im grup. Nie może tworzyć ani edytować zawartości. Można ograniczyć ich uprawnienia do jednej lub kilku grup. Można dodatkowo ograniczyć, co administratorzy określonych grup mogą, a czego nie mogą robić w obrębie przypisanych im grup. Można określić, czy mogą oni:

Dodawać i usuwać uczestników z przypisanej grupy (grup) Akademia
Dodawać i usuwać treści nauczania z przypisanych im grup Akademia
Przeglądać wyniki pracy przypisanej grupy (grup) Akademia

To uprawnienie jest pomocne w ograniczaniu uprawnień administratora do określonych grup osób. Na przykład, franczyza lub organizacja z różnymi działami może przypisać kierowników sklepów i szefów działów do określonych grup Akademia. Będą oni widzieć tylko odpowiadające im działy lub sklepy.
Jak mogę kupić więcej miejsc dla administratorów?

Easy LMS nie zawiera nieograniczonej liczby miejsc dla administratorów, ale możesz zakupić ich więcej, korzystając z następujących opcji Moje konto > Administratorzy

Zalecamy dodanie większej liczby miejsc dla administratorów niż sądzisz, że będzie to potrzebne, aby mieć zapasowych administratorów w sytuacjach, gdy będziesz niedostępny

Subskrypcja Business Owl obejmuje tylko właściciela konta i żadnych dodatkowych miejsc dla administratorów
Subskrypcje Corporate Owl i Enterprise Owl obejmują właściciela konta i jedno dodatkowe stanowisko administratora konta

Cena za jednostkę maleje wraz z dodawaniem kolejnych administratorów. Można wybrać jeden z następujących pakietów

Od 1-4 miejsc dla administratorów, każde miejsce będzie kosztować 10 USD (8 EUR) za administratora miesięcznie
Można też dodać od 5 do 25 miejsc dla administratorów za łączną kwotę 50 dolarów (45 euro) miesięcznie

Jeśli potrzebujesz więcej niż 250 miejsc administratora, skontaktuj się z info@easy-lms.com w celu omówienia niestandardowych cen
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!