Ten artykuł jest również dostępny w:
Wyjaśnienie sytuacji, w których certyfikaty nie są generowane oraz warunków, które muszą być spełnione, aby wygenerować certyfikat.

Na stronie Analizuj > Wyniki > Więcej działań > Wyświetl szczegóły > Pobierz certyfikat** w menu Egzaminów znajduje się przycisk Pobierz certyfikat**.

Download certificate button

Aby upewnić się, że na stronie pojawił się przycisk Pobierz certyfikat w sekcji wyników egzaminu , muszą być spełnione dwa warunki:

Status ustawień certyfikatu w czasie sesji.
Status ustawień certyfikatu w momencie sprawdzania statystyk.

Aby wygenerować certyfikat, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:

Certyfikat jest przypisany do co najmniej jednej kategorii . Klasyfikacja.
Wygenerowanie certyfikatu jest wybierane w zakładce Certification.
Uczestnik zdobywa minimalny procent punktów z co najmniej jednej kategorii oceniania, do której przypisany jest certyfikat (np. 70%).
Uczestnik zgłasza swoje odpowiedzi i kończy egzamin.

Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki są spełnione, certyfikat może być pobrany przez uczestnika na stronie wyników jego egzaminu, a przez Ciebie jako administratora w panelu administracyjnym. Wyjaśnienie sytuacji, w których certyfikat został (nie) wygenerowany, znajduje się poniżej.

Why is the certificate not being generated?

Status ustawień certyfikatu w momencie zakończenia sesji

Może być:

0 > W czasie sesji nie było ustawionego certyfikatu do zdobycia.
1 > W czasie sesji był ustawiony certyfikat, ale nie został zdobyty.
2 > W czasie sesji został wystawiony certyfikat, który został zdobyty.

Status ustawień certyfikatu teraz

Może być:

A > Istnieje certyfikat, który można zdobyć.
B > Nie ma certyfikatu, który można by zdobyć.

Generating a download certificate button

0 + A > Brak przycisku z certyfikatem.
0 + B > Brak przycisku z certyfikatem.

1 + A > Brak certyfikatu (w sekcji Wyniki pojawi się znak X wskazujący, że uczestnik nie otrzymał certyfikatu).
1 + B > Brak przycisku z certyfikatem.

2 + A > Przycisk Certyfikat (w sekcji Analizuj pojawi się zaznaczenie wskazujące, że uczestnik otrzymał certyfikat).
2 + B > Brak przycisku z certyfikatem.

||Możliwe jest ponowne wysłanie certyfikatu egzaminacyjnego do uczestnika, możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj
Czy ten artykuł był pomocny?
Anuluj
Dziękuję!